Matka- ja varausehdot
1. VAKUUTUS JA VASTUU

Open Shores Saimaa on varmistanut asiakkailleen vastuuvakuutuksen. Vastuuvakuutus on turva silloin, kun yrityksen toiminnasta aiheutuu henkilövahinkoja tai omaisuusvahinkoja asiakkaalle. Matkanjärjestäjä vastaa asiakkaalle aiheutuneista henkilövahingoista tai aineellisista vahingoista vain, jos ne ovat sattuneet matkan aikana matkanjärjestäjän huolimattomuudesta (huolellisuusvelvollisuuden rikkominen, josta aiheutuu vahinkoa. ).

Asiakas vastaa kaikista muista henkilölle ja matkatavaroille aiheutuneista vahingoista. Tämän vuoksi asiakkaan on hankittava matkavakuutus, joka on voimassa matkan ajan ja kattaa sekä henkilön että omaisuuden turvallisuuden.

Vakuutusturvan kattavuuden tarkistaminen tietyillä matkoilla on erityisen tärkeää. Saatat tarvita matkallesi vakuutuksen, joka ei kata vain matkanjärjestäjän tarjoamia aktiviteetteja. Jos matkavakuutuksen riittävyydestä on epäilyksiä, sinun on toimitettava matkaohjelma vakuutusyhtiön hyväksyttäväksi ennen matkan alkua. Kun otat matkavakuutuksen, suosittelemme myös hankkimaan vakuutuksen, joka sisältää peruutusvakuutuksen. Matkanjärjestäjä ei ole vastuussa matkustajan tarvitsemasta vakuutuksesta ja sen kattavuudesta.

2. MATKOJEN JA RETKIEN VARAAMINEN JA MAKSAMINEN

Matkavaraukset tehdään verkkosivuston varauslinkin kautta. Matkustajan on ilmoitettava matkanjärjestäjälle yhteystietonsa ennen matkaa ja sen aikana.

Risteilyn maksu hoidetaan paikan päällä ennen matkan alkua luotto-/pankkikortilla.

3. PERUUTUSOIKEUS

Peruutuksesta on ilmoitettava matkanjärjestäjälle ilman aiheetonta viivytystä kirjallisesti sähköpostitse osoitteeseen info@openshoressaimaa.com tai matti@openshoressaimaa.com.
Asiakkaan viivästyminen ei oikeuta palauttamaan tai järjestämään ohjelmaa uudelleen. Asiakkaan on siis syytä olla lähtöpisteessä hyvissä ajoin ennen matkan/risteilyn alkua.

Peruutuspäivä on se päivä, jona matkanjärjestäjä on saanut asiakkaalta kirjallisen peruutusilmoituksen. 

Asiakas on velvollinen olemaan ajoissa paikalla ohjelman/matkan/risteilyn aikataulun mukaisesti.

Matkanjärjestäjällä on oikeus peruuttaa matka, jos osallistujia ei ole riittävästi. Matkanjärjestäjällä on oikeus päättää kutakin matkaa varten vaadittavasta vähimmäismäärästä. Peruutuksesta on ilmoitettava asiakkaalle mahdollisimman pian ottaen huomioon matkan määränpää ja pituus.

Pandemia/epidemia/koronavirus

Seuraamme koronavirustilannetta ja noudatamme aina viranomaisten rajoituksia, ohjeita ja suosituksia. Noudatamme ja toteutamme etäisyys- ja hygieniaohjeita. Jos sinulla on ollut covid-19-oireita tai tiedät mahdollisesta altistumisesta ennen lähtöäsi, sinun tulee pidättäytyä matkustamisesta.

COVID-19-sairauden tai virallisen karanteenin vuoksi peruutettu matka oikeuttaa asiakkaan siirtämään saman matkan toiseen ajankohtaan ilman muutoksia. 
The tour operator may also have to cancel the trip before the start of the trip due to force majeure. Force majeure can be, for example, a natural disaster, a hurricane, a strike or a breakdown in road traffic, an epidemic/pandemic.

Ylivoimaisen esteen/ tapahtuman (force majeure) vuoksi matkan peruuttaminen (sähköpostitse tai puhelinsoitolla) oikeuttaa asiakkaan peruuttamaan osallistumisensa matkalle tai siirtämään matkan toiseen ajankohtaan seuraavan 12 kuukauden aikana, jos sellainen on käytettävissä.

4. MATKAN SISÄLTÖ, TOTEUTUS JA SUUNNITELMIEN MUUTOKSET

Matkan sisältöön ja hintoihin voi tutustua verkkosivuilla. Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin varauksen jälkeen.

Matkanjärjestäjällä on oikeus tehdä muutoksia aikatauluihin ja matkasuunnitelmiin esimerkiksi sääolosuhteiden muuttumisen vuoksi. Jos matka keskeytyy asiakkaan päätöksestä, loukkaantumisesta tai tapaturmasta, josta matkanjärjestäjä ei ole vastuussa, matkanjärjestäjä ei ole velvollinen maksamaan korvausta.

Jos asiakas keskeyttää matkan, kirjallinen ilmoitus on lähetettävä välittömästi sähköpostitse osoitteeseen info@openshoressaimaa.com.

5. TERVEYS

Asiakas on itse vastuussa terveydentilastaan matkalle osallistuessaan. Matkan olosuhteiden (fyysinen rasitus, olosuhteet luonnossa ja vesillä jne.) vaikutusta on syytä miettiä etukäteen, ja epäselvissä tapauksissa matkalle lähtemisestä on keskusteltava lääkärin kanssa. Matkailija on myös vastuussa lääkityksestään. Matkanjärjestäjälle/kapteenille on hyvä ilmoittaa mahdollisista perussairauksista (diabetes, epilepsia, sydänsairaus jne.).

6. MATKAN HINTA JA SISÄLTÖ

Ryhmämatkojen hinnat sisältävät matkapalvelut verkkosivuillamme olevien matkakuvausten matkaohjelmien mukaisesti. Matkahintamme eivät koskaan sisällä lentoja Suomeen.

7. SOPIMUKSEN JA LAINSÄÄDÄNNÖN NOUDATTAMINEN

Sopimusta noudatetaan molemmin puolin, ja epäselvyydet ratkaistaan aluksi osapuolten välisillä neuvotteluilla. Erimielisyyksien ilmetessä kuluttaja voi olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan. Sopimusta koskeva riita voidaan saattaa kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.

Toimintaan sovelletaan kuluttajansuojalain säännöksiä. Open Shores Saimaa Oy vastaa siitä, että tarjottu palvelu on turvallinen.

Jotta matka olisi meille kaikille onnistunut ja mukava, kannattaa käydä Tukesin tekstissä seuraavasta linkistä:
https://tukes.fi/koti-ja-vapaa-aika/harrastukset-ja-aktiviteetit/asiakkaana-kuluttajapalvelussa

Jos sinulla on kysyttävää tai lisätietoja matkasta, ota meihin yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen info@openshoressaimaa.com.